Share Button
Aptahem AB

Aptahem är aktien som med stormsteg klev in på Aktietorget då den övertecknades med hela 756 procent. Marknaden gick bananas och det tog inte lång tid innan kursen steg till en bra bit över 50 procent sett till introduktionskursen. Det är smått overkligt att ledningen bestämde sig för att introducera aktien för en så blygsam värdering, c.a 20.8 miljoner pre money men draget var helt klart genialiskt.

Till Aktieraketers Facebookgrupp

Man ska alltid ställa sig kritisk till nya forskningsbolag då det finns en del viktiga bitar de måste ha på plats även om marknaden uppför sig euforiskt . Patenten är givetvis hela navet i bolaget. Forskningen får gärna rikta sig mot en större marknad och önskvärt är givetvis att man ser en kraftfull effekt på substansens verkningsgrad i preklinik, in vivo (i djurmodell). Ledningen är en annan del som man helt enkelt inte får missa att ta en ordentlig titt på.

Jag börjar med att ta upp det enda som jag anser att man kan få mer information kring. Vi har idag inte hela bilden klar för oss beträffande den exakta effektiviteten för Aptahems huvudkandidat Apt1.  (vilket man iof. kan säga om många forskningsbolags prekliniska läkemedelskandidater). När vi får ta del av denna viktiga pusselbit når vi givetvis en ny  milstolpe. Åt andra sidan är det få forskningsbolag som är så transparenta med sådan info så det är mer att betrakta som en parantes.

Med det sagt tänkte jag inte vara långrandig här utan gå direkt till kärnan, förklara varför jag fylde på med Aptahemaktier och ser en mycket fin investering i detta bolag:

1: Antalet aktier är förvånansvärt lågt vilket helt enkelt gör att fler får konkurrera om färre antal tillgängliga aktier. Det finns 4 666 667 aktier ute på marknaden och då har Forskarpatent i Syd AB, Johan Lindh samt Tina Persson tillsammans en stor del av det totala innehavet. Trycket i tuben kommer att accelerera allt efter som allt fler hittar aktien och vill bli delägare i Aptahem. Andra spännande forskningsbolag som introducerades inom överskådlig tid innan Aptahem, Cantargia och Gabather för att nämna några har idag mer än dubbelt så många ägare på Avanza men betydligt mer aktier ute vilket jag tycker känns som en extra krydda i grytan för att potentiellt kunna accelerera kursutvecklingen framöver. Dessutom är värderingen på Aptahem mycket blygsam i jämförelse, under halva

2: Dagens börsvärde är ynkliga 65 miljoner. Ser vi till andra bolag som rör sig i klinik, med i vissa fall mindre kommersiellt värdefulla kandidater så har de mellan 7 – 15 ggr högre börsvärde. Med tanke på att VD:n Mikael Lindstam har som mål att  2016 ha en godkänd klinisk försöksstudie i människa klar så blir ju uppsidan astronomisk.

3: Aptahem har imponerande nog färdiga patent i både Kina och Europa med utgångsår 2029 vilket är mycket starkt. Gabathers VD Bert Junno går att finna i styrelsen och hans meriter behöver inte belysas något närmre. Att denna man är sylvass på just patentbiten är ingen överdrift.

4: Aptahems forskning sträcker sig hela 17 år tillbaks i tiden. Främst har forskningen utförts vid Lunds Universitet men även Karolinska Institutet samt Smittskyddsinstitutet har varit med i samarbetet. Aptahems biomolekyler har potens att inte bara förhindra blodet att koagulera utan även lösa upp blodproppar. Problematiken på marknaden idag är att patenten för vissa befintliga läkemedel har gåt ut vilket sänker intäkterna för läkemedelsbolaget och gör att branschen är i behov av nya substanser med en högre säkerhet mot toxisk effekt vilket Aptahem satt sikte på. Marknaden för denna typ av läkemedel är idag hissnande 10 miljarder USD årligen och förväntas öka med hela 40 procent fram tills 2017 vilket säger en hel del om bolagets potentiella marknadsvärde.

5: Detta går att läsa på Aptahems hemsida under rubriken “Licenciering”:

“För att attrahera stora läkemedelsföretagens uppmärksamhet krävs oftast att en läkemedelskandidat har nått ”Proof-of- Concept” i människa i dvs klinisk fas studie 2. Numera ingår läkemedelsföretagen betydligt tidigare licensavtal redan när det finns data från människoceller in-vitro och när prediktiva djurmodeller finns. Med detta i åtanke bedöms Aptahem kunna attrahera potentiella licenstagare i ett tidigt skede.”

Läs mer här

Med tanke på att exempelvis Kancera har som strategi att ingå affär med sina kandidater i preklinik och att Aptahem har ett mycket attraktivt slagläge med sina godkända patent skulle det inte förvåna mig om Mikael redan idag har kontakt med flera intressenter och kanske rentav för en seriös affärsdialog.

En investering i Aptahem  känns  mycket potent måste jag säga.

Till Aptahems hemsida

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!