Share Button
Kancera AB

Kancera – Idag tänkte jag belysa Kancera AB som kommit att bli en favoritaktie i min portfölj. Det är en befogad fråga att ställa sig varför just Kancera är en favorit när det nu finns otaligt små forskningsbolag som vid en första anblick verkar spännande och potenta, speciellt om man ska tro alla lyriska skribenter inne på diverse forum? Jag kommer säkerligen att göra en del läsare besvikna direkt här men sanningen är en helt annan dessvärre än att merparten av forskningsbolagen skulle vara “spännande” och “potenta”. Jag bedömer grovt uppskattat att uppemot 80 – 90 procent av alla de småbolag som forskar, både i pre-klinik samt har läkemedelsprojekt i klinik varken har skottläge på någon större, lukrativ affär eller är ett intressant förvärvsobjekt för Big Pharma. De lever sonika på att större analytiker inte ens bemödar sig med att bena ut bolagsvärdet och att småsparare samt lekmän hypar upp förväntningar.

Jag klev in tidigt i Kancera då i princip alla de parametrar jag brukar väga in när jag bedömer förväntningsbolag föll på plats omgående och indikerade på MEGAKÖP. Aktien kunde då handlas på en bra bit under 1 sek/aktie och jag har därmed haft förmånen att kapitalisera bolagets framgångar mycket effektivt. Som en fin liten januari present var Kancera börsens första kursdubblare dvs. först över +100 procent vilket jag givetvis med glädje tackade och tog emot i vintermörkret.

Här kan du läsa om hur Kancera var börsens första kursdubblare i DI

Det roliga är att resan i princip bara börjar nu på allvar då företaget är på väg att äntligen kapitalisera sin forskning, har haft en marknadsföringskampanj nu under Q3 för att maximalt belysa bolaget för lämpliga, framtida partners. Kanceras första snart färdiga prekliniska projekt, ett antal extremt potenta ROR1 molekyler håller på att färdigställas och genomgår nu en djupare effektstudie som om allt faller på plats ska leda fram till val av en läkemedelskandidat. Jag förbehåller mig även rätten att sätta “en” inom parentes då bolaget under resans gång redogjort för mer än en potent kandidat.

Om man är lite spekulativt lagd kan företaget mycket väl ta en helt annan väg där alla ägarna får ta del av en bolagsaffär men jag återkommer till det längre ner i stycket. Kancera har den geniala affärsstrategin att casha in direkt efter preklinik, inte belasta ägarna med otaliga nyemissioner som i slutändan kan leda till ett bittert nederlag utan dela direkt på risk/reward delen med en affärspartner. Detta borgar givetvis också för att man har rejält på fötterna och är säker på den potential som ens forskningsprojekt har vilket bara det i sig ger bolaget en “5 star rating” i mina ögon. Jag tänkte gå igenom de två främsta reella värden Kancera har och som sammantaget gör att man inte kan göra annat än att stormtrivas med denna aktie som gång på gång levererar MEGARACE, redan ett par stycken bara i år på en bra bit över 100 procent vardera!

Ledningen:

För att ett forskningsbolag överhuvudtaget ska kunna ta fram projekt som står sig väl i en stenhård, internationell konkurrens krävs det att bolaget verkligen har tillgång till “brainpower”, världsledande expertis som tar fram både nya, potenta projekt men samtidigt driver utvecklingen av befintliga kandidater till en toppnivå. Självklart KAN forskare ha tur och upptäcka något magiskt men i denna värld väger expertis betydligt mycket tyngre än turen. Kancera har främst tre stora tillgångar i ledningsgruppen som gör bolaget mycket attraktivt att investera i.

 • VD Thomas Olin har framgångsrikt drivit affärer mot den Amerikanska läkemedelsindustrin under en längre tid.  Genom iNovacia AB bistod Thomas forskarlag läkemedelsindustrin med högkvalitativa projekt, ett 30 tal och detta har gett Kanceras VD ovärderliga kontakter samt kunskap i vilka krav industrin ställer på ett projekt för att kapitaliseringen ska bli så pass effektiv som möjligt. Han har även förmått att samla två giganter inom cancerforskningsområdet i ett och samma bolag vilket måste anses som ett genialt drag.
 • Professor Carl-Henrik Heldin har under sin karriär mäktat med mer än de flesta andra inom cancerforskarvärlden. Med sina över 380 publicerade vetenskapliga artiklar och med flera prestigefyllda, internationella utmärkelser är han en stor auktoritet inom cancerforskningsområdet. Förutom att han är Vice President i European Research Council sitter han idag som ordförande för Nobelstiftelsen.
 • Medgrundaren Professor Håkan Mellstedt upptäckte tillsammans med sitt forskarlag från Karolinska ROR1 i cancerceller 2003. Nyligen tilldelades Håkan årets miljömedicinpris av Cancer- och Allergifonden. Håkan Mellstedt är inom internationella kretsar högt ansedd och har varit president för den stora europeiska cancerkongressen Esmo. För den intresserade kan man läsa mer om Professor Håkan Mellstedt här: Länk till extern artikel
 Projekten:

ROR1 molekylerna – Kanceras absoluta flaggskepp är de numera hypereffektiva ROR1 molekylerna (I preklinik skall tilläggas). Efter åratal av hårt hantverksarbete och lyckade samarbeten är Kancera snubblande nära att färdigställa sin första läkemedelskandidat mot svårbehandlad blodcancer och därmed inleda sin kommersiella fas där man bjuder in industrin till förhandlingsbordet. Dessa små molekyler uppvisar så när som 100 procents effektivitet än så länge på humana celler utanför kroppen och sopar mattan med all rådande konkurrens. I delårsrapporten från sidan 7 -9 kan man läsa mer om detta. Läs mer här. Det roliga i hela kråksången, både för oss placerare och framtida patienter är att just ROR1 har visat sig finnas i en rad andra cancersjukdomar såsom bukspottkörtelcancer, solida tumörer, bröstcancer samt lungcancer. Det är därmed inte långsökt att tro att vi kommer att få se fler potenta läkemedelskandidater, ROR1 molekyler färdigställas i framtiden. Den nuvarande, godkända stjärnan i leukemi behandlingsfältet, Ibtrutinib var föremål för en monsteraffär för ett tag sedan. I och för sig var substansen redan i klinisk FAS2 men för att få en känsla för potentiellt marknadsvärde tycker jag att denna affär är intressant då flera ROR1 molekyler visat sig mycket mer effektiva i humana celler utanför kroppen. Affären anges vara värd hissnande 975 miljoner USD. Mer om affären mellan Johnsson & Johnsson och Pharmacyclics kan ni läsa här.

ROR1 vaccinet: En ny kommande stjärna i portföljen är det ROR1  vaccin som Kancera utvecklar och som tar stormsteg framåt i utvecklingen. Från att man meddelade i början på året, den 22:a januari att man startar utvecklingen av ett nytt vaccin (Läs mer här) kan man nu läsa I det PM som bolaget släppte den 15:e september:

“Kancera kommer under CIPM att presentera resultat som visar att ett par av bolagets vaccinkandidater mot ROR1 lär immunsystemet i råtta och kanin att känna igen viktiga delar av ROR1 och efter 24 timmar döda cancerceller från patienter samtidigt som blodceller från friska försökspersoner inte påverkas under samma period.” Läs hela PM:et här .

Inte illa säger jag bara med “vaccinkandidater” i pluralis! Detta måste anses vara ett GIGANTISKT steg framåt i utvecklingen mot ett vaccin som kan komma att revolutionera framtidens cancerbehandling. Nu är just immunterapifältet hårt konkurrensutsatt men min magkänsla säger mig att Kanceras team kommer överraska stort även här under 2015 med tanke på den anmärkningsvärda hastighet projektet rör sig framåt i.

HDAC6 hämmare: Det finns hur mycket som helst att säga om dessa HDAC6 enzym hämmare. Potentialen är enorm även här. Den senaste uppdateringen kring projektet i den senaste kvartalsrapporten, s. 11 anges det att Kancera nu har en kandidat som visat sig både mer potent att döda cancerceller och dessutom är mer selektiv mot Multipel Myelom än Acetylons längst utvecklade substans ACY-1215 (i preklinik). Länk till delårsrapporten. Anledningen till att jag nämnde just denna kandidat är att Celgene gjorde en affär med just Acelyton där en option förvärvades för 100 miljoner USD och hela affären är värd 1.7 MILJARDER USD om den går igenom och allt faller på plats. Nu kan man ju kanske förvänta sig att de kommer snegla åt Kancera istället men det säger en hel del om storleken och potentialen i just Kanceras substanser. (Här kan du läsa mer om denna affär).

PFKFB3-projektet: Myket enkelt förklarat så bryter PFKFB3 hämmarna ner cancerns energitillförsel. I samarbete med Professor Thomas Helleday har Kancera kartlagt synergieffekter mellan dessa substanser och redan godkända läkemedel. Resultaten är lovande och nu återstår en optimering av PFKFB3 hämmarna för att få dem att mer effektivt tränga in i cancercellerna, precis samma process som ROR1 molekylerna genomgått under omgångar. Projektets värde är så här långt svår att bedöma men för en läkemedelsjätte med någon av dessa godkända läkemedel i portföljen borde det finnas ett stort kommersiellt intresse även här.

A-PARRADICE: Detta är ett EU finansierat läkemedelsprojekt mot parasitsjukdomar. Detta prestigeprojekt visar hur potent Kancera anses vara internationellt. Tillsammans med noggrant utvalda forskarlag i Europa har Kancera helt enkelt bjudits in att delta i denna viktiga forskningsinsats. Man äger forskningsresultaten tillsammans och även här är det svårt att uppskatta hur stora värden som finns i projektet förutom det faktum att det är en ståtlig fasanfjäder i hatten att man fått detta ärofyllda förtroende.

Kancera är ett mycket fint bolag att äga över tid, inte bara för att man har flera marknadsledande cancer kandidat projekt vilket i sig är högst anmärkningsvärt och potent utan även för att det finns en sån bredd i bolaget i dagsläget vilket gör att bolaget uppvärderas intensivt och successivt nu. Det finns kritiker som menar att alla dessa projekt befinner sig i preklinik och drar fram riskmomenten i de kliniska faserna men dessa är dåligt pålästa och har TOTALT missat det viktigaste i hela ekvationen, att Kancera KAPITALISERAR PROJEKTEN INNAN klinik. Mycket få små forskningsbolag på marknaden inom cancerforskning vågar vara så kaxiga, konsekventa i sin affärsstrategi och brösta upp sig på det sättet och det beror i min mening på att deras projekt inte har samma tyngd som Kanceras. Det är av denna anledning som jag inte ser detta bolag som en kortsiktig raket utan helt tvärtom en långdistansfärd med kraftiga kursuppgångar som dyker upp längs med resans gång.

En annan mycket potent hypotes som jag själv tror starkt på och som jag var inne på tidigare är att Kancera kommer att bli föremål för uppköp innan man skaffar sig en första affärspartner. Självklart är detta bara en högst subjektiv åsikt men det finns många logiska faktorer som talar för just detta.

 1. Då man nu har en näve med högpotenta projekt så tror jag inte att läkemedelsdrakar nöjer sig med att endast lägga bud på en ROR1 molekyl eller hela det projektet. Under budgivningen kommer temperaturen successivt öka tills någon part drar fram ett bud ur portföljen på hela bolaget.
 2. Om man nu gör en uppgörelse/affär med en aktör blockar man möjligheten att sälja bolaget till högsta möjliga pris då projekten splittras upp. Skulle man senare vilja sälja bolaget sitter man förmodligen i knät på en läkemedelsjätte. Jag ställer mig högst tveksam till att stora, konkurrerande läkemedelsbolag vill samäga andra projekt med sina rivaler om detta kan undvikas när projekten har sådan potens som de nu uppvisat.
 3. En ny monsteraffär gjordes i dagarna. Johnsson&Johnsson verkar vara ordentligt aggressiva i sin förvärvsstrategi och sugna på att förvärva bolag med intressanta forskningsportföljer, i detta fall med merparten av kandidaterna fortfarande i preklinik dessutom. Med tanke på att J&J ämnar att slå sig ner i Solna, inte allt för långt ifrån där Kancera idag har sin verksamhet känns det mycket spännande att se vad de har för inställning vid en förhandling! En liten kuriosa är att affären var värd hissnande 12.6 miljarder sek. (Mer om bolagsaffären kan ni läsa här). (Mer om forskningsportföljen kan ni läsa här)
 4. Medgrundaren Håkan Mellstedt har sedan upptäckten arbetat med ROR1 forskning i mer än ett decennium nu. Rent krasst så tror jag att han är mer än nöjd med att forska vidare under annat flagg och kapitalisera dessa enorma insatser tidigt. Han äger trotts allt en bra bit över en miljon aktier såsom även VD Thomas Olin gör och det skulle innebära en rejäl summa pengar direkt på bordet för dem och äran kan de enkelt förvalta vidare då en potentiell köpare rimligen måste anse att deras kompetens är central för att man ska nå fram till ett/flera färdiga läkemedel.

Bloggaren “klarsynt” är inne på exakt samma spår och jag tycker att hans analys känns intressant att belysa. (Läs mer här). Om man ska beröra värderingen av Kancera i dagsläget kan man ju lugnt konstatera att det finns goda marginaler redan nu innan den första kandidaten officiellt presenteras som färdig. Bolaget är enligt mig ordentligt undervärderat idag och när man beger sig in i skarpt läge, officiellt går in i förhandling med BP (Big Pharma) borde bolagsvärdet ligga på ett par ggr dagens i vart fall. Kancera är kort och gott en fantastisk kursraket som man ska sitta fastspänd i, speciellt i dessa tider då allt kan hända precis när som helst.

I fredags kom ett mycket intressant PM ut dessutom. Man blev inte klar med kandidaten under Q3, något man i den senaste kvartalsrapporten bedömde att man skulle bli vilket jag tror fick en del kortsiktiga handlare, speciellt mindre insatta att sälja under andra halvan av fredagen varav vi fick en lite oväntad, dock marginell nedgång. Aktien gick välförtjänt upp under morgonkvisten men sen fick vissa allt för bråttom att sälja. För en del mycket närsynta kanske fredagens nedgång kändes som en större katastrof men det var ju inte länge sedan Kancera aktien handlades för 2.70 sek/aktie, rättare sagt den 19:e augusti. (Det förutsätter givetvis att man inte springer upp och ner för raketen och missar halva uppgången men jag förmodar att en majoritet av alla handlare som äger Kancera aktier har mer erfarenhet än att de tar sådana risker då aktien genomgår en kraftig uppvärdering nu under hösten.) De som sålde för tidigt i början på året fick ju sig en rejäl kalldusch, då hade man inte ett vaccinprojekt som tagit de milstolpar den gjort nu och en patentansökan på HDAC6 hämmaren. Inte heller hade Thomas Helledays team kartlagt synergieffekterna mellan PFKFB3 hämmare och ett stort antal redan godkända läkemedel. (Läs PM:et här). Den 2:a januari stängde börsen på under 1.60 sek/aktie. Den 20:e januari på 10.05 sek/aktie och då ska det tilläggas att man kunde handla Kancera aktier under november 2013 för under 60 öre! Vad får vissa handlare att tro att aktien inte kommer att glida förbi 10 sek inom en överskådlig framtid med en så fin “track record” som aktien uppvisat och med den blytunga fundamenta som finns i Kancera kan man fråga sig?

Att Kancera istället valde att uppdaterade projektstatusen kring ROR1 molekylerna såg jag inte som något konstigt eller negativt, tvärt om. Det fanns en hel del intressanta detaljer att spänna blicken i för den uppmärksamme. Så här skriver man på bolagets hemsida under PM:et.

“Den genomförda djurstudien baseras på cancerceller från patienter vilket adderar klinisk relevans till modellen. Ytterligare studier under tredje kvartalet har kartlagt läkemedelsegenskaper för KAN0439834. Sammantaget stödjer resultaten att tillförsel av KAN0439834 via munnen (eventuellt i tablettform) kan ge en tillräckligt hög koncentration av substansen i blodet för att möjliggöra avsedd verkan mot cancerceller.” (Läs hela PM:et här)

Detta gav en rad styrkebesked från Kanceras sida:

 1. Man använder humana cancerceller i djurmodellen vilket ger en riskeliminering vid förhandlingar, detta kan addera ytterligare värde till affären alt. bolagsförvärvet.
 2. Vidare kunde man läsa i PM:et från den 3:e oktober och som jag länkade till efter citatet ovan. “Fördjupade och mer omfattande analyser genomförs i syfte att verifiera de preliminära resultaten och utreda den fulla effekten av behandlingen med KAN0439834 i det lymfatiska systemet som ofta drabbas av infiltrerande och svåråtkomliga leukemiceller.” Hade man inte fått tillfredsställande resultat redan nu, varför då gå vidare med en fördjupad analys i det lymfatiska systemet och lägga energi på det?
 3. Jag ställer mig även frågan vad som händer med de två andra supermolekyler som man visade upp med grafer i den senaste delårsrapporten på s.9? Kan det vara så att man paketerar olika förslag för läkemedelsindustrin där dessa är tänkt att ingår i en kommande vaccinaffär separat? Läser man inne på partnering360 under Kanceras projekt så kan man lägga märke till att just vaccinstatusen inte är som de övriga.  ROR1 molekylerna anger “Partnering status: Available for out-licensing” medans vaccinprojektet anges som “Partnering status: In development”. Detta öppnar upp för en hel del tolkningar vilket jag överlåter till er läsare att göra.

Kancera är och kommer att vara en självklar del av min portfölj, as simple as that.

En trevlig och lukrativ handelsvecka tillönskas alla läsare!

Länk till Kanceras hemsida

Kanceras presentation på Aktiespararnas event “Stora Analyskvällen” i Stockholm den 8:e maj 2014:

 1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!