Share Button

Jag vill börja med att välkomna alla läsare till denna aktieblogg. När jag först gick från att handla med fonder till att investera i aktier läste jag flitigt olika analyser som gjordes om främst större bolag på den Svenska börsen. Efter att ha bildat mig en uppfattning om ett intressant bolag köpte jag in mig i aktien och i min portfölj fanns det c.a fem till åtta bolag åt gången. Jag hade som regel medellång samt långa placeringsintervaller som standard då jag hade läst mig till att det medförde lägre risk.

Allt eftersom jag insåg att resultanten blev medioker, över index men inget att vara exalterad över började jag studera småbolag i allt större utsträckning och i takt med att de stora bolagen byttes ut mot mindre ökade min avkastning markant.

Det jag insåg var att här hade man en rad olika fördelar som sammantaget gav en god utdelning:

  • Möjlighet att ligga steget före den övriga marknaden och få en rejäl procentuell vinst när bolaget i fråga hamnade i blickfånget hos allt fler placerare och köptrycket ökade.
  • Aktierna var heller inte som regel sönderanalyserade av “aktieproffs”, analytiker som rör sig bland stora bolag och blir förvirrade när det kommer till förväntningsbolag då de inte har tillräckligt med statisk fakta för att fatta beslut som inte anses vara “högrisk” vilket också ger en fin möjlighet att lägga sig rätt tidigt i en aktie.
  • Sist men inte minst så var värdeökningen betydligt mycket större när småbolagen nådde sina milstolpar. Uppvärderingen skedde helt enkelt mycket mer aggressivt då småsparare tenderar att alltid jaga aktier EFTER PM då osäkerheten samt okunnigheten är stor, många tänker allt för kortsiktigt och det medför att aktien ofta genomgår en större och längre uppgång.

Då Facebookgruppen “Aktieraketer” på mycket kort tid fått över 1600 medlemmar som uppskattar att man kan komma in i aktier tidigt och göra en rejäl slant på de tips de får på forumet växte tanken kring en aktieblogg successivt fram och idag har denna tanke realiserats. Utöver småbolag känns det som om det finns behov av att kunna ta del av större analyser om världsekonomin och händelser som kan påverka börsen på sikt, information som är värdefull för den placeringsstrategi man ska välja för sin aktieportfölj. Jag avser att låta andra duktiga bloggare skriva här inne för att öka bredden på informationsflödet. Tanken är att man helt enkelt ska kunna ligga steget före den övriga marknaden och fatta korrekta placeringsbeslut som ger aktieportföljen en kännbar värdeökning.

Inom kort kommer bloggen att fyllas med intressanta blogginlägg om aktier och andra teman så håll dig uppdaterad!

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!