Share Button

Follicum – Ska människan äntligen på ett smidigt sätt bli av med generande hårväxt?

Follicum har under året spänt bågen och på ett övertygande sätt genomfört en lyckad Fas1 studie med sin kandidat FOL-005.  Säkerhetsprofilen var sedan tidigare förväntat god då Follicum hade forskat fram ett kroppseget protein som bryts ner av kroppen men nu fick man det bekräftat. Jag har följt detta bolag en längre tid men känt mig allt för osäker på forskningens substansvärde för att ta position då de prekliniska försöken uppvisat ett smått besynnerligt resultat. När man testade kandidaten på gnagare fick denne en rejäl kalufs. Utan tvekan så kunde man dra slutsatsen att kandidaten hade en betydande effekt på detta lilla djur. När man senare gjorde samma tester på humana vävnadsprover så ledde det fram till att hudbiten tappade hår istället, ett mycket märkligt resultat som helt klart var oväntat.

Detta fenomen fick mig att känna tveksamhet kring Follicums potential. Under resans gång fram tills idag har jag ändå känt mig sugen på att köpa in mig i Follicum då Jan Alenfall i mina ögon inger ett mycket seriöst intryck, alltid agerat tillmötesgående vid mail växling och han äger själv ordentligt med aktier i Follicum via sitt bolag. På toppen av detta tycker jag mig se en offensiv approach där han likt en toppforward går mot mål, vill göra avslut och sätta en rejäl affär med ett större läkemedelsbolag. Sådana instinkter gillar jag skarpt. Nu har Follicum fått klartecken att genomföra sin Fas2a studie och håller på med sin rekryteringsprocess. Bolaget förväntas kunna avsluta den planerade 3 månaders studien vid Jul.

Follicum vid Sedemeradagen i Lund 2016

Vad talar för och emot att Follicum under hösten/vintern skulle få sig en rejäl uppvärdering?

+ Follicum har vänt sig till världsledande expertis vid universitetssjukhuset Charité i Berlin. Detta borgar för att man är mycket seriös och känner att man har en rejäl kandidat när man nu beger sig framåt.

+ Follicum med kapten Alenfall har på ett smart sätt samlat ihop ett vetenskapligt råd beståendes av eminenta professorer som vid sidan om de officiella studierna utför egna tester. Dessa avses att kommuniceras ut i vetenskapliga tidskrifter vilket vid lyckade resultat kommer att sätta rejäla strålkastare på detta lilla bolag och dess forskning. Det är även så att Follicum s forskning får en stor tyngd, trovärdighet när man sätter sig ner med läkemedelsdrakar och diskuterar licensavtal alt. uppköp. Här är Follicums vetenskapliga råd, en mycket respektabel skara experter kan man tycka.

+ Marknaden för att behandla både håravfall samt generande hårväxt är enorm. Oavsett vilken indikation som Follicum skulle få så finns det idag inga klockrena produkter och chanserna att leverera ett “first in class” preparat är tämligen goda.

+ Follicum har spänt bågen rejält då man landat viktiga patent i flera världsdelar, b.la i den glödheta Amerikanska marknaden. Det ökar givetvis Follicum s bolagsvärde markant vid en lyckad Fas2a studie. Bara i USA var den beräknade marknaden 2011, enligt Jan Alenfall för hårborttagning hissnande 2.1 miljarder USD. (Detta anges i Youtube klippet här över.)

+ Vi kan av insider listan utläsa att ingen har hittills fått kalla fötter och sålt aktier i närtid, tvärt om. Det visar styrka och tilltro till bolagets potential.

+ Välfylld kassa är alltid betryggande.

+ Follicums VD äger själv genom bolaget Callipa AB en bra bit över 200 000 aktier (anges på hemsidan). Det är i sig ett styrkebesked. Flera andra styrelsemedlemmar äger tunga poster vilket jag känner är betryggande det med.

+  Follicum genomförde nu i våras en lyckad NE. Aktiekursen har varit nere på en lägre nivå men nu, den senaste tiden verkar det vara kapitalstarka aktörer som gått in i bolaget därav så har en ordentlig uppvärdering påbörjats. Detta till trotts så ligger vi idag strax över emissionskursen, bolagsvärdet är mycket attraktivt sett till uppsidan som kan komma nu under höstan, i skrivande stund endast lite drygt 85 miljoner sek.

+ I den senaste halvårsrapporten angavs det att Follicum fått en god internationell belysning. Vill man göra affär är detta givetvis ett stort plus i kanten.

– Anledningen till att Follicum gjorde en NE var att man dels behövde kapital till sina fortsatta kliniska studier (helt ok), dels för att man ville bredda kandidatprogrammet med fler kandidater och även då ta fram en annan formulering för FOL-005. Jag kan personligen tycka att Jan Alenfall uppvisat bristande proaktivitet. Han har trotts allt en gedigen bakgrund från att leda forskning och jag tycker att han borde agerat tidigare. Med det sagt så är just LM forskning likt en stort hangarfartyg, man vänder inte runt på en femkrona utan det tar tid att förbereda allt.

– Som jag även nämnde ovan så fick Follicum olika resultat på gnagare och på human vävnad. Självklart känns detta lite märkligt och genererar en osäkerhetsfaktor i sig.

Slutsats: Uppsidan är helt klart frestande. Triggers i närtid kan dels vara publikationer i tidskrifter,  att större investerare vill in och ta position i detta till synes ordentligt undervärderade bolag och dels att större bolag närmar sig Follicum och vill vara med på resan. Sist men inte minst så kan det även vara så att vi en bit in i studien börjar att få data utkommunicerad som talar för att Follicum s kandidat FOL-005 är rejält potent.

Med en lyckad Fas2a i ryggen tycker jag personligen att Follicum borde värderas till över 500 miljoner sek. Det är mer än 6 ggr dagens BV (<30 sek/aktie). Risk/reward kalkylen känns som sagt var mycket fördelaktig.

 

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!