Share Button
Wntresearch AB

Det är inte alltid jag enbart ser investeringsmöjligheter i ett bolag. Ibland förvånas jag även över folks blinda optimism och okritiska tänkande. Wntresearch AB är för mig ett sådant bolag där jag inte begriper hur investerare kan tycka att dagens bolagsvärde är rimligt.

Till Aktieraketers Facebookforum

Wntresearch AB har jag sneglat på vid ett antal tillfällen ska tilläggas. När jag ska kliva in i forskningsbolag brukar jag alltid försöka sätta mig in i bolagets forskning så att jag kan känna mig bekväm med investeringen och bedöma om aktien är investeringsduglig, helst undervärderad. Det är ju ett rådande faktum att små forskningsbolag sällan följer några större trender utan rör sig lite irrationellt upp och ner. De reagerar också ofta starkt på kursdrivande info som kan komma när som helst. Mellan varven brukar dock kursen sjunka och då är det viktigt att man placerar pengar i bolag som man vet är på rätt väg och verkligen kommer att leverera. I annat fall kan man ju hamna med skägget i brevlådan, sitta fast med en aktie som saknar fundamenta nog att återfå ett rimligt bolagsvärde.

Varför ser jag en stor risk med Wntresearch AB?

Då jag har letat efter information som styrker att just WNT5a finns överuttryckt i cancerceller vilket torde vara en signal på att just denna signalväg är delaktig i cancercellernas utvecklingsprocess har jag sprungit in i information som ställer en del obekväma frågor kring verkningsmekanismens reella inblandning. Det är väl belagt att just WNT5a finns överuttryckt i vissa cancerceller men när man vid tester stängt av detta uttryck har man inte uppnått önskad effekt. Detta går att läsa i den välrenomerade tidskriften “Nature”:

“Wnt5a also exhibits enhanced expression in roughly 30% of prostate cancer cases that have a high rate of relapse14. However, knockdown of Wnt5a did not affect gastric or prostate cancer cell proliferation either in vitro or in vivo10, 11, 14. Thus, it was previously thought that Wnt5a expression contributes to the tumor aggressiveness by enhancing cancer cell invasion and metastasis rather than by promoting cell proliferation in these cancers. Yet, it has been recently reported that Wnt5a expression is involved in proliferation of several tumor cell types, including glioma, lung cancer, and T-cell leukemia19, 20, 21, suggesting that Wnt5a promotes cancer cell proliferation in a cell-context specific manner. However, whether the mechanism that underlies Wnt5a regulation of cancer cell proliferation is similar to the mechanism by which it regulates cancer cell migration and invasion is unknown.” Läs mer här

Vidare har jag även följt en viss “eldsjäls” intensiva försök inne på placera att övertyga diverse forumdeltagare om WNTresearch AB:s förträfflighet men stundom känns den information som skrivs ihop både innehållslöst, vattnigt och skapat för att förvirra. När denna specifika karaktär går in på andra forum och ska försöka prata ner aktier har jag noterat att “hen” har en tendens att skjuta långt över målet och det blir än mer tydligt när personen i fråga snabbt får leta sig tillbaks till WNTresearch forumet. Vid ett av fallen var det rent av snudd till vilseledande information. Det känns helt enkelt inte seriöst och ibland smått parodiskt när denne  karaktär härjar runt och sätter fantasi riktkurser som får Refaat el Sayeds Fermenta att blekna när den aktien låg på topp.

Det som jag nu vänder mig hårdast emot är att jag tog och avvarade dyrbar tid på att lyssna till ett föredrag kring WNT:s forskning. Under föredraget sade Nils Brünner, CEO för Wntresearch AB uttryckligen att under FAS1 så förväntade han sig att se indikationer på försökspersonerna då man skulle ge samma motsvarande dos till människa som man hade gett till gnagare då man sett effekt. Den indikationen har vi inte sett röken utav än så länge. “This is far above what we have to give to the mice to se the effect. “. (C.a 22.30 in i presentationen och framåt)

Wntresearch vid en presentation.
Man stack med andra ord ut hakan rejält men vad hände sen?

Istället låter det nu helt annorlunda i det PM som WNTresearch AB lade ut:

“Fas 1-studien har endast rätt att inkludera patienter med metastaserad sjukdom för vilka det inte finns någon annan tillgänglig behandling. Det innebär att man inte kan förvänta sig att se några effekter på metastasutvecklingen i denna studie, skriver bolaget.” Läs hela PM:et här

Nu ställer jag mig frågan, hur trovärdigt är allt det här?

Och det slutar inte där. Detta märkliga PM kom ut tidigare i vår och där kunde man läsa:

“WNT Research meddelar att resultat från fas 1-studien med Foxy-5 inte kommer att presenteras under Asco-konferensen, som tidigare var planen.”

“I stället kommer de första sju dosnivåerna av den snart avslutade studien att presenteras som ett pressmeddelande vid tidpunkten för Asco-konferensen i månadsskiftet maj-juni.”

Läs hela PM:et här

Jahapp tänkte jag då. Varför vill man inte stå inför världsexpertisen och presentera resultat? Varför skulle man i första skedet vilja presentera endast toxstudier från FOXY-5, FAS1 vid en så tung kongress som ASKO? Kan det vara så att man förväntade sig att se just indikationer som sen uteblev?

Nu kommer vi till det mest anmärkningsvärda. I ovanstående artikel från tidskriften “Nature” så har man inte kunnat se någon effekt på prostatacancers cellproliferation genom att stänga av WNT5a, varken in vivo eller in vitro. Trotts detta ger bolaget ut följande PM där vi kan läsa:

“WNT Research kommer på tisdagen att presentera forskningsresultat vid kongressen American Association for Cancer Research som visar att Foxy5 hämmar tumörtillväxt och motverkar spridning till lymfkörtlar i preklinisk behandling av prostatacancer.” Läs hela PM:et här

Vem har rätt här är en mycket befogad fråga att ställa sig? Tidskriften “Nature” låter ju inte Kalle Anka och hans gäng lägga upp vetenskapliga artiklar så att säga.

Fler mycket märklga detaljer som inte talar för att Wntresearch AB har ett framtida läkemedel på G

1: De stora handlarna lyser med sin frånvaro. Deutsche Bank, UBS (handlat ynka 8 aktier)  mfl. ignorerar WNTresearch AB sett till den senaste månadens handel. Dessa har ju experter som bedömmer marknaden men tygligen har WNTresearch hamnat i en blind fläck. Carnegie Investment Bank AB har dessutom  dumpat av aktier till ett värde av 2.7 miljoner sek den senaste månaden.  Läs mer här

2: Företag med heta projekt ingår allt tidigare partnerskapsavtal. Idag sker det fler prekliniska avtal än kliniska vilket säger en hel del om hur offensiv marknaden är. WNTresearch har som strategi att låta ägarna ta hela risk/reward delen, finansiera forskningen fram till FAS2. Jag måste ändå fråga mig  om det nu är ett aktivt val eller inte?

3: Insiderhandeln från senare delen av 2014 och framåt ger ju även den en mycket mörk bild av ledningens agerande i aktien. Skulle man nu haft ett starkt case på G så skulle vi väll sett någon som förvärvat aktier under 2015 vilket vi nu inte kan notera. Läs mer här

Sammanfattningsvis vill jag börja med att säga att jag är en lekman. Jag har ingen formell utbildning inom biotech området. Dessutom ligger fokus på just Foxy-5 vilket jag uppfattat varit den kursdrivande kandidaten.

Jag kan  givetvis ha helt fel men utifrån all den information som jag tagit del av  känns Wntresearch AB inte som ett potent investeringsalternativ, snarare en finansiell rävsax.

Wntresearch AB har idag ett bolagsvärde på hisnande 860 miljoner sek i runda slängor.

Tycker jag att denna värdering är befogad?

– Definitivt inte.

Ser jag en potentiell, framtida supersmäll för alla ägare som gått in för hårt i bolaget även om man kommer att vifta bort uteblivna effekt inidkationer med diverse ursäkter?

– Definitivt.

Simma lugnt alla aktiekamrater!

Till Wntresearch AB:s hemsida

 

 

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!