Share Button
Cantargia AB

Först lite bakgrundsfakta kring cancerstamceller och det forskningsområde Cantargia inriktat sig emot

Året var 2014 när det rapporterades om att man funnit definitiva bevis för att cancerstamceller existerar. I DN från den femtonde maj 2014 kunde man läsa “Ursprunget till varje cancer är en liten grupp stamceller som driver sjukdomsutvecklingen. Upptäckten får forskarna att hoppas på mer effektiva behandlingar.” Vidare skriver man “I tidskriften Cancer Cell röjer nu forskare vid Karolinska institutet och Oxford University undan alla tvivel.” (Läs mer här)

Till Aktieraketers Facebookgrupp!

Aftonbladet hade också en egen artikel med den dramatiska rubriken “Svenska forskare har knäckt cancergåta” (Läs mer här). Man kan ju lugnt konstatera att denna upptäckt verkar ha en enorm betydelse för cancerforskningen som helhet.

Hypotesen om att det skulle existera cancerstamceller sattes upp redan på 1990-talet men det var först för något år sedan som man alltså fann definitiva bevis för detta. Cantargias forskning riktar sig just mot dessa cancerstamceller och det medför att man kan fråga sig om Cantargia sitter på en rykande, het option till framtidens cancerbehandling? Kanske är det rent av så att man längre fram kommer att i preventivt syfte skydda sig mot framtida cancersjukdomar? Det väcker onekligen många, mycket intressanta frågor!

Hur började Cantargia sin resa som nu alltså lett fram till en lyckad börsinroduktion?

Bolaget startades 2009/2010 efter att Professor Thoas Fioretos och Dr Marcus Järås från Lunds Universitet kunnat påvisa att leukemistamceller uttrycker ett protein på ytan kallat IL1RAP, något inte vanliga celler i större utsträckning gör. Vidare forskning har visat att just IL1RAP även återfinns i mogna cancerceller och nu har man satt sikte på en rad andra cancersjukdomar.

Cantargias vetenskapliga koncept och antikroppens verkningsmekanismer är givetvis av stor betydelse

Under “Vetenskapligt koncept” inne på hemsidan har man valt den passande rubriken “En antikropp – två potentiella verkningssätt”. Vidare kan man läsa att denna antikropp verkar på två olika sätt:

  • “Antikropparna hjälper immunförsvarets NK-celler (kroppens egna mördarceller) att urskilja cancerstamcellerna. Målmolekylen IL1RAP fungerar som ett handtag på cancerstamcellerna där antikropparna binder och stimulerar NK-cellerna att attackera själva källan till sjukdomen.”
  • “Antikropparna blockerar signaleringen från målmolekylen IL1RAP, vilket kan leda till en minskad förmåga för cancerstamcellerna att föröka och sprida sig.”

Läs mer här

Cantargias antikropp känns potent och forskningsområdet glödhett. Hur stor kan marknaden tänkas vara och hur värderar man Cantargia nu när de har en fulltecknad introduktion där kassan är fylld och optioner ute som beräknas kunna ta bolaget finansiellt till FAS2?

På hemsidan kan man läsa:

“Inom området solida tumörer finns en mycket stor presumtiv marknad för Cantargia. De indikationer som i första hand studerats är lungcancer, hudcancern malignt melanom och tarmcancer. Oberoende forskning visar att även indikationer såsom prostatacancer och bröstcancer kan vara möjliga att behandla med Cantargias produktkandidat.”

Den första frågan man ställer sig är ju hur gigantisk Cantargias potentiella marknad egentligen är och det tar man också upp längre ner på samma sida:

“Avseende lungcancer konstaterades 1,8 miljoner nya fall under 2012 och fler än 1,5 miljoner dödsfall globalt. Lungcancer är den cancerform som genererar flest dödsfall. För malignt melanom konstaterades över 230 000 nya fall under 2012 i världen, varav den stora majoriteten diagnosticerades i Nordamerika, Västeuropa och Oceanien. Det registrerades fler än 55 000 dödsfall. För tarmcancer registrerades fler än 1,3 miljoner fall och nästan 700 000 dödsfall.”.

Detta ger ju en fingervisning om vad bolaget satt sikte på och hur värdefull ett framtida läkemedel skulle kunna vara helt klart. (Läs mer här)

Ja sammanfattningsvis kan vi ju konstatera att Cantargia har utvecklat antikroppar med högt uppsatta behandlingsmål. Cantargias antikroppar anges både kunna ha olika verkningsmekanismer, kunna ge sig på cancersjukdomen i olika stadier av sjukdomen (stamcellsstadiet, utvecklad cancer)  och dessutom angripa en rad olika cancersjukdomar. VD Göran Forsberg har satt som mål att kliva in i kliniska studier under 2016 och vid presentationsvideon kändes han både solid och förtroendeingivande. Att Göran direkt kommer från den ärofyllda tjänsten som affärsutvecklingschef på Active Biotech AB talar ju för att han har ett väl fungerande affärssinne och då han författat över 40 olika vetenskapliga publikationer har Cantargia en stadig och mycket kompetent man vid rodret.

Bolaget introducerades med ett börsvärde på 58 miljoner (pre money) och emissionen blev således övertecknad. Jag tycker personligen att detta är en mycket blygsam värdering, tacksamt för alla som idag äger aktier i Cantargia då vi rimligen kommer att se en mycket agressiv uppvärdering såsom vi nu ser paralellt i flertalet andra forskningsbolag. Jag tycker att det är fel att jämföra Cantargia med andra forskningsbolag då varje case är unikt men man bör vara realistisk i sitt antagande och se till hur marknaden har en tendens att uppvärdera forskningsbolag med potenta läkemedelskandidater påväg in i klinik. Till detta så är flera storägare till viss del låsta och antalet aktier är på en tillfredställande volymnivå.

Flera forskningsbolag, med enligt mig inte alls lika intressant och potent cancerforskning har idag en mångdubbel värdering så jag tycker mig se en mycket fin portföljaktie i Cantargia.

Läs mer på Cantargias hemsida här

Här är en lite längre presentation:

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!