Share Button

Ibland springer man in i samhällskritiska texter som är så bra att man inte kan låta bli att stanna upp och reflektera kring dem. Att just tänka kritiskt och lyssna på alternativa förklaringar till de kriser som uppstår på världsarenan gör att man kan ligga steget före och anpassa sina investeringar till rådande världspolitiska situation mer effektivt.

En person som jag anser har en hel del mycket intressanta reflektioner kring vår samtid är Marcus Ljunggren. Hans förmåga att länka dagens stora, svårlösta världsproblem till konstruerade systemfel som ironiskt nog sträcker sig över tid och rum är knivskarp. Denna text skrev han för någon vecka sedan och är väl värd att dela.

” Om man som jag älskar historia, och har läst på en del i ämnet så uppenbarar sig successivt en röd tråd, om man klarar av att dra lite paralleller. Kunskap är makt, och som med all makt, finns där alltid folk som vill behålla denna för sig själv. Att den som kontrollerar historien således även kan kontrollera framtiden, skall jag här nu försöka lägga fram en teori på om än kortfattat, jag hoppas dock att detta inlägg kan inspirera er till att vidare undersöka saken själva.

Genom historien så har kampen om makten över det monetära systemet i världen legat till grund för mutor, mord, utpressning, krig osv. Även i bibeln beskrivs just kärleken till pengar som roten till allt ont… Och ja, vem skulle inte vilja sitta på makten att trycka pengar ur tomma luften, och låna ut dessa mot ränta. Således borde det jag idag skriver inte vara speciellt svårt att tro på.

Bibeln har ju som de flesta vet skrivits om, och jag garanterar att så ligger det även till med de historieböcker man idag använder för indoktrinering i skolan. Jag skulle här vilja ge er en alternativ syn (teori) på vad som låg bakom Jesus sista dagar, och hur enkelt man kan manipulera historien…

Vid tiden då Jesus Kristus föddes hade man gett makten att låna ut pengar mot ränta till judarna, då man ansåg det en okristlig gärning att tjäna pengar på ryggen av andra. Jesus konstaterade dock att roten till allt ont låg i just detta ondskefulla system, som sög ut vanligt arbetande folk, och således slängde han ut pengamånglarna ur templet (våra dags banker).

Att han senare blev förråd och arresterad är för de flesta inte någon hemlighet. Vi har fått höra att romarna var rädda för Jesus, då precis som alla historiska figurer som predikat kärlek och förståelse genom tiderna, oftast gått en för tidig död till mötes, då enhet bland en befolkning är den sämsta förutsättningen att kunna regera.

När Pontius Pilatus stod med Barabas på ena sidan och Jesus på den andra och pga “påskhögtiden” skulle benåda någon av dom enligt historien (egentligen dåligt samvete för att han visste Jesus var oskyldig, men pga påtryckningar kände sig tvungen för att blidka pengamånglarna, och därför inte själv ville ta beslut om att straffa honom, således lät han folket avgöra), den ena en tjuv och upprorsmakare, den andra ett hot mot kontrollen på det monetära systemet i landet. Resten är… Ja historia.

Vidare till verifierbar fakta!

476 e.Kr när romarriket föll, har vi blivit programmerade att tro detta föll pga storleken på imperiet, men det handlade snarare om att förtroendet för pengarna, som successivt gått från guld till silver, till guld och silverpläterade mynt, och till sist rena koppar mynt urlakades. Pengamånglarna hade då insett att betalmedlet ej behövde vara i guld och silver, utan behövde endast representera ett värde, “fiatpengar” (pengar utan riktigt värde) hade fötts.

Korsriddarna som egentligen var krigande munkar i Kristus namn, lyckades ackumulera så mycket rikedom pga löfte om celibat, FATTIGDOM, och trohet, då pengarna åter igen fick till uppgift att vara en måttstock för utbyte av varor och tjänster. Den franska kungen Filip den sköne, som var skyldig tempelriddarna stora summor pengar, allierade sig med Påven Clemens V, för att krossa tempelriddarna, och fredagen den 13:e Oktober 1307, gick de flesta av dessa båldöden till mötes med anklagelser om kätteri, och detta för att komma åt deras rikedom. Man kan ju bara gissa vem som satte idén i huvudet på den franske kungen från första början, men månglarna hade säkert inget med saken att göra.

Även i Amerika, är den egentliga orsaken till både frihetskriget 1775-1783 mot Engelsmännen och inbördeskriget 1861-1865 bankerna, eller rättare sagt makten över pengaskapandet. Thomas Jeffersson 1743-1826, uttryckte sig såhär angående banker…

“Jag tror att banker är mer farliga för våra friheter än stående arméer. Om det amerikanska folket någonsin tillåter privata banker att styra frågan om deras valuta, först genom inflation, sedan deflation, kommer banker och företag att växa upp runt [bankerna] som kommer att beröva folket på all egendom tills deras barn vaknar upp hemlösa på kontinenten deras förfäder en gång erövrade. Den utfärdande makten skall tas från bankerna och återställas till folket, vilken den egentligen tillhör tillhör”.

På sin dödsbädd angav han som sin största bedrift “I killed the banks”. Även Thomas Jefferson utsattes för mordförsök, men är en av de få som utmanat månglarna och kommit undan, då båda pistoler klickade vid ett attentatsförsök.

Abraham Lincoln, 1809-1865, skjuten av John Wilkes Booth, som har minst 2 intressanta gemensamma nämnare med John F Kennedy 1917-1963. 1. Båda blev skjutna. 2. Båda gav ut egna pengar utan ränta.

Nuvarande makthavare av pengaskapandet, eller låt oss kalla det för vad det idag är, skapandet av skuldsedlar, där Rothschild är den största och mest kända aktören! En av hans förfäder Nathan Rothschild, uttryckte sig på följande sätt.. “Ge mig kontrollen över en nations pengar, så bryr jag mig inte om vem som skriver lagarna”

I början av november 1910 träffades några av världens ledande bankirer för ett hemligt möte på Jekyll Island, Georgia, USA, för att formulera en plan för förändring av USA:s bankväsende som kunde presenteras av Aldrich för Kongressen. De som närvarade vid mötet var Paul Warburg, Nelson Aldrich, Frank Vanderlip (president för National City Bank), Henry P. Davison (en partner till J.P. Morgan), Benjamin Stron (vice president för Banker’s Trust Co) och Piatt Andrew (en före detta sekreterare för National Monetary Commission. Man valde då namnet “Fedral Reserve” på den blivande nya centralbanken, för att ge sken av att den var i statlig kontroll.

Julen 1913, när de flesta senatorerna firade jul och var hemma, röstades “Federal Reserve act” igenom som den centralbank som fick rätten att trycka dollarn. En privatägd bank, som Woodrow Wilson 1856-1924 mot löfte att man skulle göra honom till president lovat att underteckna till lag. Detta uttalande gjorde han strax efter att han skrivit på…

“Jag är en mycket olycklig man. Jag har omedvetet förstört mitt land. En stor industrination styrs nu av sitt system för kredit. Vårt system av kredit är koncentrerad, och tillväxten av nationen samt våra aktiviteter är nu i händerna på några få män. Vi har kommit att bli en av de värst styrda, en av de mest fullständigt kontrollerade och dominerade regeringarna i den civiliserade världen och är ej längre en regering av fri åsikt, inte längre en regering av övertygelse och en röst av majoriteten, utan en regering i yttrandet av olaga tvång av en liten grupp dominerande män. “-Woodrow Wilson.

Den stora börskraschen 1929, där man först överflödade marknaden med krediter, för att sedan dra in på den cirkulerande penningmängden, var orkestrerat på detta sätt, för att kunna roffa åt sig och köpa upp tillgångar billigt såsom andra banker, medieföretag osv. Idag, är där inte mer än några få stora banker kvar, och alla under i princip samma kontroll (känns situationen igen, med tanke på vad Federal reserve just nu gör)?…. “One ring to rule them all”.

Även här i Sverige har vi drabbats av pengamånglarnas förödande framfart, och en av de mer kända historierna är om Gustav den III kulturkungen, som när han förstått sig på pengaskapandet, sägs ha sagt… “Så länge det finns träd i skogen, och vi har tryckerier, så kommer vi aldrig få slut på pengar”. Kungen gav helt ut egen valuta utanför månglarnas system, resultatet av detta blev många av de kyrkor, bibliotek, och slott runt om i Sverige, då räntefria pengar skapar arbete, och utveckling.

Han sköts på en opera 1792 av Jacob Johan Anckarström, på uppdrag av adeln i landet. De räntefria cirkulerande pengarna behövde därefter samlas in (en långsam process) för att återta mångelmakten, och pga detta, heter det att vi fick “missväxt” i historieböckerna, och att detta var anledningen till den stora utvandringen till Amerika, när det snarare handlade om att folk svalt för att den cirkulerande penningmängden minskade kraftigt. (Annars får man ju säga att moder natur drabbade Sverige nästan med kirurgisk precision då varken Danmark, Finland eller Norge hade problem under motsvarande period).

Svenske finansmannen Ivar Kreuger 1880-1932 (tändstickskungen), fick även han äta bly, då han i gengäld för att låna ut pengar till stater i ekonomisk svårighet RÄNTEFRITT, endast krävde monopol på tändstickstillverkning i detta land som betalning för lånet… Åter igen ett hot mot månglarnas monopol, och han hittades skjuten i bröstet på sitt hotellrum i Paris med en pistol i höger hand, trots att han var vänsterhänt?!?

Lite mer i nutid, så har vi Saddam Hussein 1979-2003, och Muammar Al-Gaddafi 1969-2011 som båda ville överge petrodollarsystemet, som innebär att all handel med olja globalt skall ske i dollar, och som varit det enda som bibehållit nuvarande världsvaluta i den position den innehaft sedan Bretton Woods-avtalet 1945, där dollarn lovades på “hedersord” alltid skulle gå att växla in mot guld, och p.g.a. detta skickades stora delar av Europas guldreserver till USA, för “safe keeping”. Under Vietnamkriget, kunde dock flera av länderna som anförtrott sitt guld till USA, konstatera, att man printade betydligt mer dollar än vad man hade i guld, och således började flera länder kräva tillbaka sitt guld. Detta resulterade i att dollarn tappade i förtroende och således sjönk den i värde.

Guldstandarden övergavs av Richard Nixon 1971 för att “försvara” dollarn (det största rånet någonsin i min mening), och ersattes ett par år senare, av utländsk olja, då man fick samtliga av OPEC-länderna att skriva avtal om att endast handla sin olja i dollar. En artificiell efterfrågan på dollarn hade således skapats, vilket i förlängningen innebar att alla oljeimporterande länder först måste ha tag på dollar innan man kunde handla olja. Med andra ord, världen skickade riktigt producerat gods till USA bilar, telefoner, IKEA möbler, i utbyte , mot Federal Reserves papper, vilket såklart gjort USAs elit, väldigt, väldigt rika. Bibehållandet av detta system, är dock beroende av att alla högoljeproducerande länder spelar boll.

Således när Saddam ville börja sälja sin olja i Euro, och gjorde så var detta en direkt attack mot dollarn… Efter flera misslyckade försök att lönnmörda honom (mest för att han varit USAs puppet och visste deras knep), invaderade man till sist hans land på falska grunder, och 2 miljoner Irakier fick betala det ultimata priset, däribland en halv miljon barn. Gaddafi, ville ha en guldbaserad valuta att handla sin olja i, då han tröttnat på att få betalt i digitalbaserad konfetti, och det förseglade även hans öde.

På menyn står nu Ryssland och Kina, där båda länder ej längre vill köpa upp USAs skulder, eller få betalt i digitalpengar utan egentligt värde, då man inser att dessa aldrig kommer kunna betala tillbaka. Detta är alltså anledningen till att vi nu skall hata Ryssar och Kineser. Vill dock tillägga att detta är valfritt, man måste inte tycka som Bonnier och bankägda tidningar, (bara en liten reminder).

Den röda tråden är inte så svår att se, och för att kunna behålla kontrollen över pengaskapande makten har historien reviderats och manipulerats, och detta såklart för att dessa parasiter i lönndom skall kunna skörda oss på vår egen produktivitet, med skatter och fiktiva lån mot ränta. Detta har idag lett fram till att 85 personer äger mer än den fattigaste halvan av jordens befolkning, och för den som tänker lite, så inser man också vad den mekaniskt inneboende funktionen i systemet oundvikligen kommer leda fram till, nämligen alla tillgångar på jorden i en hand.

Absolut makt korrumperar absolut, och om du som läser detta inbillar dig att dessa kommer dela med sig, så är du barnsligt naiv! Så med illusioner om att lycka kan köpas för pengar, samt manipulation av historien, har man snart lyckats med det otroliga…

Att stjäla en planet! “

För den intresserade så finns det alternativa medier som belyst exakt samma scenario beträffande petrodollarn som en av de avgörande orsakerna till att Irak samt Libyen idag blivit bombade tillbaks till stenåldern:

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!