Share Button
OptiFreeze AB

Optifreeze är bolaget som har som ambition att leverera en revolutionerande teknik till livsmedelsbranschen. På hemsidan under fliken “Om Optifreeze” går det att läsa följande:

“Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen då man håller cellerna levande inne i grödorna. Tekniken öppnar nya möjligheter för livsmedelsföretag när det gäller den växande marknaden för djupfryst färdigmat, konsumenternas önskemål om fräscha och färska grönsaker, frukt och bär. Vår teknik möjliggör nya transportmöjligheter som leder till lägre kostnader och positiva miljöeffekter. Vår teknik leder till att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur.”

“So far så good” som man brukar säga. Det är inte svårt att räkna ut vilka enorma fördelar en sådan här teknik ger till grossister samt odlare förutsatt att produkten levererar vad den lovar samt att man kan få ner kostnaderna till en rimlig nivå. Up and running skulle Optifreeze lätt kunna ha mångdubbel värdering. För att kapitalisera denna teknik klev Orkla Foods Sverige AB in och erbjöd sig att starta upp ett pilotprojekt som syftade till att industrialisera denna nedfrysningsteknik vilket fick aktien att lämna startplattan med rejäl kraft. Från introduktionskursen på 4 sek i början på sommaren fick aktien en toppnotering på 19.70 sek mindre än 3 månader efter introduktion.  Det säger ju sig själv att antingen så är det ledningen som kalkylerat helt galet när man introducerade bolaget eller så är det marknaden som såg en oanad och ännu oupptäckt affärsmässig uppsida med denna teknik.

Så vad talar för att kursen kommer att få sig en rejäl knuff nedåt inom en snar framtid.

1: Tekniken så långt som jag kunnat forska fram har inte lika bra effekt på alla typer av grödor.

2: Att gå från att starta upp ett pilotprojekt som angavs i ett PM den 26:e Juni till att nå ett kommersiellt kontrakt i Oktober där denna teknik ska ha skalats upp till en industriell nivå känns mycket optimistiskt ur ett tidsperspektiv och dessutom riskfyllt.

3: Den 19:e Augusti kom ett flaggningsmeddelande ut där LU Innovation System AB, en storägare i bolaget dumpat av en större post på 50 000 aktier i Optifreeze. Man måste anta att de har god insyn i verksamheten och inte skulle gjort så om det inte förelåg en god anledning till detta. Jag kan även tycka att det är skumt när ett bolag inte har en insiderlista som man snabbt och enkelt hittar där man kan följa strategiska drag som ledningen gör. Det är ett mycket stort minus i sammanhanget.

4: Patentportföljen känns mycket svajig och den dåliga detaljförklaringen på hemsidan känns amatörmässig vilket känns smått skrämmande helt ärligt

Sammanfattningsvis vill jag knyta ihop säcken med att säga att Optifreeze besitter en mycket fin affärspotential. På sikt kommer aktien garanterat ta sikte mot en rejäl raketfärd förutsatt att man lyckas få ihop ett kommersiellt attraktivt koncept men idag finns det god grund för att misstänka att vi kommer att se en ordentlig dipp i Optifreeze, antingen redan innan Oktobers utgång alt. strax därefter.

Länk till Optifreeze hemsida

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!