Share Button
Heliospectra AB

När jag först fick upp ögonen för Heliospectra hade bolaget nyligen introducerats på First North. I dessa tider då mycket få, nya småbolag lyckas med bedriften att imponera på marknaden känner jag att man måste vara rigorös i sin bedömning innan man går in och investerar. Många av dessa bolag har ju en produkt som de vill få in på marknaden och inte allt för sällan omsätter de mycket lite om ens något. Här har vi den första stora tröskeln som många underskattar höjden av. Även om man nu har en spännande produkt måste många andra parametrar stämma såsom ett starkt patentskydd, en vass ledning som är kompetent att ge sig ut i djungeln och skapa lukrativa affärer samt att just själva produkten har en uppsida, en stark konkurrensfördel som tilltalar marknaden. Brister en av dessa parametrar ställs det genast mycket tyngre krav på de två andra, inte allt för sällan i helt orimlig proportion till bolagsvärdet och den sannolikhet bolaget har att lyckas. Så som jag ser det tenderar marknaden att allt för ofta överskatta bolags reella kapacitet.

SÅ vad tror jag om Heliospectra?

 Mitt första intryck var mycket gott. Heliospectra hade precis likt Kancera en hel del tyngd inom ledningen, en marknadsledande produkt man precis var klar med och en hel del mycket imponerade kunder sedan tidigare. För att förenkla bilden av bolaget tänkte jag ta upp ett par mycket intressanta aspekter som jag bedömer kommer leda fram till en mycket fin uppvärdering av bolaget inom den närmsta tiden.

Ledningen

Bolaget leds av Staffan Hillberg.

  1. Vi ser fram emot att få tips om nya potentiella aktieraketer eller svara på eventuella frågor!